ایمیل : info@aemi.ir

تلفن : 0218834822

در نتیجه با هم مشترکیم: دکتر فاضل خمیسی عضو انجمن معلمان استان خوزستان

( آسیب شناسی کثرت لیست های انتخاباتی)
     به برکت پیروزی انقلاب اسلامی و اصل جمهوریت در آن که ناشی از اراده ، نظر و خواست مردم بود باعث گردید ،که حاکمان جامعه علاوه بر  دین بعنوان یک کنترل کننده درونی و منشائ بسیاری از رفتار و اعمال ارزشی و حاکمیتی ؛به نوع مستقیمی از مشروعیت و مقبولیت روی بیاورند ، که ناشی از خروجی صندوق های رای بود ، در واقع رای و تنفیذ مردم باعث شد ، حاکمان تبدیل به خادمان مورد اعتماد  مردم شوند ؛خادمانی که  قدرت اجرا و نمایندگی خویش را از مردم گرفته و در واقع با استفاده از ابزار قانون حاکمیت مردم را متجلی میسازند این خادمان   نه تنها بر جامعه فخری نداشته بلکه مدیون اعتماد و فرصت خدمتی شدند که مردم دراختیار آنان داده اند،
خوشبختانه برای کشوری که به اندازه عمر انقلاب آن انتخابات برگزار شده مقوله چگونگی ورود  و ساز و کارهای آن  اکنون دیگر جاافتاده و مردم درک کرده اند که برای تغییر و پیشرفت راهکار مطمئن تر و مترقی تری غیراز صندوق های رای وجود ندارد ،لذا میبینیم که درصد مشارکت جامعه واجد شرایط رای در کشور از میانگین مشارکت مردم سایر کشورها به نحو چشمگیری بالاتر است ، و با توجه به قدمت ورود دموکراسی  قانونمد به کشور این پیشرفت قابل تحسین است.
هر چند که پدیده انتخابات یک روند مدرن اداره جامعه محسوب میشود ،اما باید پذیرفت ، خروجی آرائ در برخی اوقات به صالح و ایفاد نهادینه نمودن یک دولت مدرن منجر نشده  و چه بسا در رسیدن به نهادینه سازی ارزش گذاری رای پس رفت داشته ایم ، یعنی اینکه نتایج غیرقابل پیش بینی از انتخابات در زمانی که پیشرفت در حال صعود و برخوردار ازیک شیب مثبتی است ،باعث توقف،رکود و حتی عقب گرد شده و در واقع مردم با دست خود مانع توسعه جامعه خویش شده اند ، بطوریکه در برخی زمانها  روند تغییر اصلاحی و پایدار جامعه دچار سکته شده و حتی دستاوردها نیز مورد آسیب قرار داده میشوند،  این حرکتهای سینوسی باعث آن میشود ،که اجتماع دچار یک ناپایداری گشته و تبدیل به جامعه ای کوتاه مدت شده ، که برگشت به حالات قبل از تغییر در آن یک امر عادی به شمار آید.
     هر چند احزاب حلقه وصل؛  میان حکومت و مردم هستند ،اما این احزاب مد نظر تعریف خاص  و شرایط خود را دارند ، نه اینکه هر خواب زده ای  با دوره گردی و جمع آوری چند نفر ،برای خود حزب تشکیل و با دادن لیست و تشدد بین مردم ،باعث شود ، هم انتخاب مردم به خطر بیافتد و هم جامعه نتواند با اکثریتی مطلوب نظر خویش را اعمال نماید.
  آینده کشور متاثر از نتایج سیاسی و انتخابات است ، و این نتایج بر سرنوشت همه ما تاثیر دارد ؛لذا باید نحوه ورود و شرایط حضور افراد و گروهها را به نقد کشاند ،اینکه انگیزه ورود یکی از داوطلبان  به کارزار انتخاباتی بیکاری قید شود !!! توهین به شعور مردم است . گروههای خلق الساعه که بجای ایجاد پیوستگی و چسبندگی آحاد اجتماع و تنظیم مطالبات قانونی آنها و سعی در ارتقا اعتماد اجتماعی باعث درهم ریختگی و ایجاد گسل های اجتماعی میشوند ،نه تنها مفید مردم نیستند ،بلکه از موانع پیشرفت عمومی محسوب میشوند ،
 در یک جامعه دمکراتیک
قواعد فکری  و شیوه های اداره  دولتها  ، باعث تشکیل احزاب میشود ، بطوریکه این تشکل ها سعی میکنند بهترین شیوه ها و مدرنترین آنها را در اختیار داشته و با عرصه آنها به مردم در واقع داشته های خود را در معرض محک قرار داده و سعی در جلب اعتماد عمومی میشوند.
باید به آینده مردم و جامعه حساس بود ، و این  حساسیت را به مردم منتقل کرد ،نباید فقط افزایش مشارکت مردم که یک بعد کمی است مد نظر قرار گیرد ،بلکه کیفیت انتخاب و اینکه چه کسی انتخاب میشود ، نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است ، توزیع اقلام ، سفره های پهن ، قبیلگی و همشهری بازی و.‌‌..، رفتارهایی هستند که یک جامعه مدرن از آنها گذشته و یقین بدانیم که دامن زدن به این رفتارها جز عقب نگهداشت مردم و تنزیل منزلت آنان پیامدی نخواهد داشت ،بنابراین از نخبگان و سرآمدان جامعه انتظار است ،با استراتژست نمودن خروجی صندوقها و توجه به این اصل که در نتیجه همه ما مشترکیم ؛سعی نمایند با تنویر عمومی و جلوگیری از موج سواری عده ای که حیات خود را در تاریکی اذهان میجویند ، راههای انتخاب کیفی مردم را هموار نمایند.

       (فاضل خمیسی)

علمی

فرهنگی

ادبی

تربیتی

تاریخی

مذهبی

ورزشی

سیاسی

تماس با ما

آدرس :

پست الکترونیک : info@aemi.ir

تلفن : 0218834822

فکس : 0218834822