ایمیل : info@aemi.ir

تلفن : 0218834822

نقش تربیت اجتماعی و مهارت های ادراکی در موفقیت شوراهای شهر

مهمترین چالشی را که اساسا همه انتخابهای ما، در گذشته، حال و احتمالا در آینده با آن روبرو بوده و خواهیم بود را ضعف در تربیت اجتماعی و مهارتهای اداراکی می دانم.

تردیدی نیست که اعضاء شورای شهر باید افرادی با تخصصهای مورد نیاز اداره شهر باشند. لذا، رعایت آن در انتخاب افراد، بسیار خوب و ضروری است ولی مقدم بر آن دستها و خِردهایی است که برای گِره خوردن در یکدیگر از آمادگی و ورزیدگی های لازم و روشمند برخوردار باشند.

مردم ایران دهه های بسیاری است که از حق مشارکت در سرنوشت خود استفاده می کنند در حوزه های مختلف از ریاست جمهوری گرفته تا شورای شهر به نمایندگان خود اولا وکالت می دهند، ثانیا وعلی القاعده پس از آن، «باید» مشورت و نظارت کنند. ولی چه کسی است که از میزان موفقیت ها و پیشرفت کشور و شهرمان اهواز کاملا راضی باشد. چرا ما متناسب با کشورهای مشابه (از نظر منابع اقتصادی، انسانی و میزان سرمایه گذاری ) از رشد قابل قبول برخوردار نیستیم.

بنده اعتقاد دارم ضعف درمهارتهای اجتماعی و شهروند ( نابرخورداری از تربیت زندگی در نظامهای پیچیده اجتماعی ) یکی از عوامل نافرجامی کار گروهی و تیمی در ساخت و ساز کشورو شهرمان است.

ما برای کار گروهی آموزش ندیدیم و از تجربه های روشمند و بلوغ کافی برخوردار نیستیم ( انرژی های موجود در بسیاری از ماها واحتمالااعضاء شوراهای فرضی در بسیاری از موارد، بیش از آنکه صرف هم افزایی شود صرف خنثی کردن یکدیگرمی شود. آنجا هم که افراد حول یک یا چند هدف دور هم جمع می شوند بجای شکل گیری یک اراده حول محورمنافع ملی، مناسبات شخص بر اساس قوانین نانوشته و مافیایی آرام آرام شکل می گیرد.

دلیل همه این مسائل برمی گردد به خانواده ، نظام آموزش و نیز عملکرد مدیران ارشد نظام حاکم طی دهه های گذشته که تبدیل به فرهنگ عمومی شده است. واقعیت آن است، فرهنگ مشارکت و کار گروهی در خانه و مدرسه و نظام اجتماعی به شکل ضعیف و تصنعی در جریان است. جریان تربیت در خانه و مدرسه کودکان را برای ایفای نقش شهروندی آماده نمی کنند و کار گروهی و تیمی را به آنها آموزش نمی دهند کدام یک از ما در مدرسه ایی تربیت شده ایم که در اداره آن نقش جدی داشته ایم و یا در آن فرآیندهای مشارکتی ما را به همکاری روشمند عادت داده باشد. در کدام مدرسه مشکلاتی مانند نظافت کلاس و محیط مدرسه و یا سایر فعالیتهای مورد نیازآن به دانش آموزان واگذار می شود.

وقتی از تربیت اجتماعی می گوییم معنایش مسئولیت پذیری است. معنایش انضباط فردی و اجتماعی است. روحیه تساهل و تسامح است، تاکید بر منافع مشروع فردی در راستای منافع ملی است. ما باید با این شعار«چو ایران نباشد تن من مباد» نه تنها رابطه عاطفی که برای آن تربیت شده باشیم در کدام خانه و مدرسه مراتب عشق به پرچم مقدس کشورمان به خوبی اعمال می شود و یا در به اهتزاز در آمدن آن عادت به احترام عمیق نهادینه شده است تا به خودمان افتخار کنیم و برای ریشه هایمان ارزش قائل شویم

افعال اجتماعی ما، باید از پشتوانه تربیتی برخوردار باشد نه صرفا از حمایت و توصیه های اخلاقی، یعنی ما باید عادت به کار گروهی داشته باشیم، تساهل و تسامح مَلکه شخصیت ما شده باشد، نتوانیم پشت چراغ قرمز نایستیم و یا نتوانیم وجدان خود را نادیده بگیریم و روی چمن پارک راه برویم، رهاکردن پسماندهای خانه مان در محیط عمومی وجدان ما را آزار دهد. ما چون تربیت نشده ایم از نیروی بازدارندگی درونی در مقابله با ناهنجاریها، فرمان نمی گیریم. در چنین شرائطی همه ما نیاز به یک پلیس داریم تا ما را کنترل کند. راز قانون گریزی و بی انظباطی های ما در تربیت ماست.

طبیعی است نامزدها و کاندیدایی که وارد این عرصه می شوند باید در این خصوص از برجستگی های تربیتی جدی برخوردار باشد. داشتن حسن شهرت در خصوص ویژگی های اجتماعی مانند برخورداری از عِرق ملی، مسئولیت پذیری، انضباط اجتماعی، جدیت در اعمال قانون و پافشاری در رعایت آن برای خود و دیگران، درک درست از محیط زیست با همه تنوع و تکثیرو رابطه آن با سعادت انسان و .... از ملزومات تربیتی نامزدهاست.

ای کاش علاوه براستعلامات فعلی در تعیین صلاحیتهای نامزدها، از شهرداری نیز استعلام می گرفتیم که نامزدها تعهدات شهری خود را بخوبی انجام داده اند (مثلا:عوارض ماشین ، خانه و .... خود را بموقع پرداخت کرده اند) ای کاش میزان تخلفات ترافیکی نامزدهای شورا نیز برای تعیین صلاحیت ملاک عمل بود. اینها به ما نشان می دهد کسانی را که ما برای اداره شهر به آنها اعتماد می کنیم از حداقلهای تربیت شهروندی برخوردارند یا خیر؟

علاوه بر زیر ساختهای تربیتی، برخورداری از تجربه های کلان مدیریتی از یک سو و و تخصص در حوزه های مورد نیاز اداره شهر از سویی دیگر از نیازهای حوزه نمایندگی است.

متاسفانه کثیری از نامزدها به حوزه نمایندگی شورای شهر نگاه شغلی دارند در حالیکه این حوزه نیازمند افرادی است که از غنای درونی برخوردار و نسبت به جاذبه های مادی و شغلی حوزه نمایندگی بی اعتنا باشند.

در واقع نامزدهای شورای شهر باید قدرت رهبری و مدیریت راهبردی را درتجربه های قبلی خود تمرین و از توانایی درک پیچیده و چند لایه تصمیمات استراتژیک و برنامه محور برخوردارباشد.

دوستی تعریف می کرد یکی از نمایندگان شورای یکی ازشهرها، از درک و تحلیل چند نمودار ساده آماری عاجز مانده بود و اطرافیان سعی می کردند به او کمک کنند.

شورا به افراد متخصصی نیاز دارد که قدرت پیش بینی تصمیمات خود درهه های آینده را داشته باشند تا مجبور نباشند هر یک از میدانهای شهر را (در فاصله زمانی چند ساله)چند بار خراب، طراحی و اجرا کنند و پس از مدتی مجددا این سیکل ادامه یابد(اتفاقی که ما بارها در اهوازشاهد آن هستیم)

شورای شهر به نمایندگانی احتیاج دارد که بتواند نسبت هر سازه، به فرهنگ عمومی مردم را درک کند. سازه های شهری پس از مدتی جزیی از شخصیت شهر محسوب می شوند (عناصر شخصیت شهر را نمی توان به راحتی دستکاری کرد) و بداند عوض کردن اسم یک خیابان هم در بسیاری موارد، ایجاد اختلال در هویت اجتماعی مردم یک شهر محسوب می شود چه رسد به تغییر کامل سازهای تاریخی شهر.

در جلسه حضور داشتم که مدیران به راحتی تصمیم گرفتند تا یک مدرسه 60 ساله را تغییر کاربری بدهند مدرسه ایی که هزاران شهروند اهواز یک حس نستالوژیک به آن داشتند و هر از چند گاه با خانواده از آن سوی دنیا برای یادآوری خاطرات گذشته و حس ریشهای خود به آنجا می آمدند و وقتی چهره بزک شده آن را می دیدند دچار سرخوردگی (بی هویتی و از خود بیگانگی)می شدند و دست از پا دراز تر بر می گشتند.

ما نمایندگانی می خواهیم که درک کند شهرمان اهوازیک موجودات زنده است و سازه های آن بافتهای آن محسوب می شوند. لذا، هر گونه تغییر و تحول در ساختار فیزیکی آن باید با دقت، ظرافت و وسواس صورت گیرد لازمه این درک، برخورداری از بلوغ عاطفی، تاریخی و درک عمیق از روانشناسی انسان و نسبت آن با محیط زیست وی است. او باید مفهوم عمیق وطن را از لابه لای کوچه پس کوچه ها، خیابانها، پل ها و میادین شهر درک کند تا به لودرها، بیل میکانیکی ها و بیل و کلنگها، بی محابا دستور ندهد.

کلان شهر اهواز نیازمند نمایندگانی است که از تجربه های بین المللی نیز برخوردار باشند کانال تبلیغاتی نامزدهای بسیاری را بازدید می کنم فقط در کانال فردی به نام مرتضی شریفی (اهواز جدید) مطالب بسیاری از اوضاع شهرهای بزرگ دیگر کشورها مطالب مبسوطی را مشاهد کردم و لذت می بردم. طبیعی است برخورداری از اقدامات دیگر کشور ها در حوزه امور شهری، به ما کمک می کند تا با نگاهی فراخ و جهانی، به حل وفصل مسائل منطقه ایی خود بپردازیم.

بنابر این، اهواز با طول عمر چند هزار ساله (ومردان و زنان بسیاری که برای حفط آن، جانشان را فداکردند) را باید به دست کسانی سپرد که بار سنگین مسئولیت دوش شان را بلرزاند ودر مقابل شخصیت تاریخیش زانو بزنند واز احتمال خطا در تصمیمگیرهای احتمالی خوف داشته باشند.

                                                              و من الله التوفیق - علیرضا مسرور عضو انجمن اسلامی معلمان ایران

علمی

فرهنگی

ادبی

تربیتی

تاریخی

مذهبی

ورزشی

سیاسی

تماس با ما

آدرس :

پست الکترونیک : info@aemi.ir

تلفن : 0218834822

فکس : 0218834822