ایمیل : info@aemi.ir

تلفن : 0218834822

خطر، پشت درِ خانه من و توست

 
گاهی احساس گرسنگی و ضعف مفرط  می کنی،فرقی نمی کند که در خیابان باشی یا در محل کار، در بیابان و ماشین ...و ....و یا در کوچه و بازار ....جیب هایت را می گردی و کیف همراهت را...اگر تکه نان خشکی ..یا  چیزی بیابی،نجاتت می دهد،آرام میشوی .... دیگر به دست فروش های دوره گرد،پناه نمیبری و بیمار نمی گردی...از گرسنگی رها می شوی،تا به  خانه امن وخانواده  خویش برسی و غذایی ساده ولی ایمن بدست آوری و التهاب و بی قراری تو نیز پایان یابد......
در زندگی روزمره نیز چنین است،گاهی دلشورها و حسرت ها،نا امیدی و خشم و...به جانت می افتد.... که برای ساعاتی کوتاه  ،رهایت نمی کند... فرقی نمی کند که جوان باشی،یا کهنسال...مرد یا زن....پس دل خوشی های  کوچکی باید، تا ساعات ناامیدی وحسرت و بیقراری  را به سلامت بگذرانی و ساعات آرامش تو نیز فرا رسد و به  خنیاگران دوره گردی  که مرگ می فروشند و زندگی به تاراج می دهند،پناه نبری....
در تربیت کودک و نوجوان امروز نیز چنین است ....پس این دل خوشی های کوچک را از روزهای قبل ،بایستی در سراپرده ذهن و روان کودک و نوجوان امروز و پدران و مادران فردا،آماده ساخت.....
این،همان مهارت زندگیست.....
پدر و مادر باشیم یا معلم و مربی،رئیس باشیم یا مرئوس ...جناح و حزب ما بر اریکه قدرت باشد یا نباشد....بیاییم،با خدای خود و وجدان خویشتن  پیمانی از سرصدق  استوار کنیم  و جهادی ملّی در آموختن مهارت های زندگی به نسل آینده  را آغاز نماییم  ...مهارت هایی هم چون  : عبور از بحران و زندگی در بحران...توکل و رضایت قلبی به مشیّت الهی ،یافتن دل خوشی های کوچک وپناهگاه امن برای  لحظه های بیقراری و انس و مهربانی وتمرین باهم بودن و حمایت سایرین ،مدیریّت عواطف و احساسات و....
غم تو...غم من است و بحران یک منطقه ،عذاب یک مملکت ...چرا که همه در یک کشتی نشسته ایم و به هم زنجیریم و سرنوشت ما به هم پیوسته ....
تردید نکنیم که :
اگر در گوشه ای از این عالم خاکی،مگسی ،بال بر هم زند
در گوشه دیگر از این دنیا،طوفان خواهد شد.....
خطر،پشت درِ خانه من و توست.....بی تردید
مهران صادقیان

علمی

فرهنگی

ادبی

تربیتی

تاریخی

مذهبی

ورزشی

سیاسی

تماس با ما

آدرس :

پست الکترونیک : info@aemi.ir

تلفن : 0218834822

فکس : 0218834822