ایمیل : info@aemi.ir

تلفن : 0218834822

جای خالی مدارس سبز در آموزش و پرورش


مجموعه تصمیمات گرفته شده در خصوص مقابله با بحران ریزگردها خوشبختانه امید به حل مسئله را درذهن و دل مردم خوزستان زنده کرد. هر چند نگرانی هایی جدی نیز وجود دارد که مهمترین آنها  انتقال آب  به سایر استانها است.
تردیدی نیست که موفقیت همه تصمیمات گرفته شده در گرو توسعه مطلوب فضای سبز و باز تولید جنگلها و تالابهای طبیعی استان است.
هر چند در خصوص توسعه فضای سبز استان و عملیاتی نمودن طرحهای در نظر گرفته شده بویژه گمربند سبز اقداماتی صورت گرفته است ولی ذکر این نکته ضروری است که این مشکل را بدون آموزش و پرورش  نمی توان حل کرد.
تعیین جایگاه مناسب برای آموزش و پرورش در طرحهای احتمالی نه تنها امری ضروری که امری حیاتی است.
نگارنده تردید ندارد توسعه زیرساختهای طبیعی در همه حوزه ها بدون مشارکت گسترده مردم و علاقمندان طبیعت و نیزدانش آموزان و دانشجویان نه مطلوب است و نه امکان پذیر، قطعا یکی از زنجیره های ایجاد این مصیبت بزرگ فقدان آموزش های فرهنگی مناسب از جمله پیش بینی مدارس طبیعت و یا مدارس سبز در استان است. راه اندازی این مدارس به عنوان مهمترین راه کار حفظ ذخایر طبیعی و توسعه آن در کشور سازوکار مناسب حل مسائلی از این نوع است
در این راستا سازمان دانش آموزی به عنوان یک تشکیلات غیر دولتی و منسجم می تواند نقش تعیین کننده ایی ایفا نماید
یکی از منش های سازمان دانش آموزی دوستی با طبیعت و تربیت محیطبانان وظیفه شناس است و در این راستا همه ساله در روز درختکاری تشکلهای دانش آموزی این سازمان با همکاری اداره منابع طبیعی و دستگاه های ذی ربط  بطور نمادین اقدام به کاشت نهال می نماید.
برای سازمان دانش آموزی این امکان وجود دارد تا ظرفیت های گسترده خود را در این مسیر بکار گیرد
اعزام بیش از ۳۰۰هزار دانش آموز در قالب کاروانهای راهیان نور، زیر نظر آموزش و پرورش با ماموریت کاشت یک درخت در عرصه های تعیین شده توسط هر دانش آموز و نیز راه اندازی مدارس تولید نهال از کمترین ظرفیتهای آموزش و پرورش است .
اگر بپذیریم آموزش و پرورش طولانی ترین مرز مشترک با مردم را در اختیار دارد و حتی هیچ روستایی بدون مدرسه نیست و نیز اگر بپذیریم مشکل محیط زیست یک مشکل فرهنگی است.
پس باید بپذیریم آموزش و پرورش (سازمان دانش آموزی) یکی از حلقه های حل مسئله ریزگردهاست.

علمی

فرهنگی

ادبی

تربیتی

تاریخی

مذهبی

ورزشی

سیاسی

تماس با ما

آدرس :

پست الکترونیک : info@aemi.ir

تلفن : 0218834822

فکس : 0218834822